שידור ברצף של מוסיקה, שיחות וראיונות
מתוך התכנית 'בירורי תשובה' של דן טיומקין ועופר גיסין

אתר עמותת ביחד | אתר מרכז מענה | radio@tshuva.net